Disclaimer

Algemeen

ouddorp-duin.nl verleent u hierbij toegang tot de website ouddorp-duin.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door ouddorp-duin.nl en derden zijn aangeleverd. Ouddorp-duin.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder eindgebruiker daarvan in kennis te stellen.De content op de website is uitsluitend bedoeld als voorbeeld voor de toekomstige sfeer van de Leisure objecten en daardoor niet bindend voor het eindresultaat. Alle informatie, dus ook prijzen en voorwaarden, kan aan verandering onderhevig zijn. Ouddorp-duin.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de content van deze website.

Intellectuele eigendommen

Ouddorp-duin.nl werkt met de grootste accuratesse aan deze website. Desondanks kan er een fout of onvolledigheid in voorkomen. De content is uitsluitend bedoeld als voorbeeld voor de toekomstige sfeer van de Leisure objecten en daardoor niet bindend voor het eindresultaat. Alle informatie, dus ook prijzen en voorwaarden, kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ouddorp-duin.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de content van deze website.

Terug naar website